Miljöpolicy

Miljöansvarig är Yvonné Nordlander.

Frågor om miljö kontakta Yvonné eller maila till ÅMS

ÅSELE MOTORSÄLLSKAP skall verka för miljötänkande i alla delar av verksamheten och genom kontinuerligt arbete bevaka att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön.

Det kontinuerliga miljöarbetet ska stimuleras och påskyndas genom att öka medlemmars kunskap om den yttre miljön.

Resultatet ska kommuniceras till medlemmarna och vara lättillgängligt för de som vill ta del av Åsele MS miljöarbete,

Vår verksamhet ska följa Svenska Bilsportförbundets och klubbstyrelsen beslutande åtagande.

Miljöpolicyn ska utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Fastställd vid årsmötet 2020.

Yvonné Nordlander

Ordf.